Vyhlášení druhého kola

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024


Ředitel školy v souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (zákon č. 67/2022 Sb.) v platném znění, vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění, Opatření obecné povahy Přijímací řízení č. j.: MŠMT-29772/2021-1 s účinností od 27. 10. 2022, vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení do oboru 66-51-H/01 Prodavač, oboru 65-41-L/01 Gastronomie a oboru 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost. Počet volných míst v oboru Prodavač je: 7. Počet volných míst v oboru Gastronomie je: 4. Počet volných míst v oboru Veřejnosprávní činnost je: 10. Stanovený den pro druhé kolo přijímacího řízení pro příslušné obory vzdělání je 5. 6. 2023 v 8:00 hod.
Součástí přijímacího řízení u oboru Gastronomie a Veřejnosprávní činnost je přijímací zkouška ( viz. kritéria přijímacího řízení ). U oboru Prodavač se přijímací zkouška nekoná.


Dle § 3 a § 12, vyhlášky 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, je možno podat přihlášku do druhého kola přijímacího řízení pro příslušný obor vzdělání a to osobně nebo doporučenou poštou na sekretariát Střední školy Gemini Brno, příspěvkové organizace, Vaculíkova 14, 638 00 Brno.

Ke stažení: Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 (pdf, 810 kB)