Vyhlášení prvního kola

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Ředitel školy v souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušné Vyhlášky č. 353/2016 Sb. v aktuálním znění o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do oboru 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, oboru 65-41-L/01 Gastronomie a oboru 66-51-H/01 Prodavač. Předpokládaný počet volných míst v oboru Veřejnosprávní činnost je 14. Předpokládaný počet volných míst v oboru Gastronomie je 14. Předpokládaný počet volných míst v oboru Prodavač je 14.

Stanovené dny pro první kolo přijímacího řízení pro příslušné maturitní obory vzdělání jsou 12. 4. 2022 a 13. 4. 2022 v 8: 00 hod – 1. a 2. termín Jednotné přijímací zkoušky, 10. 5. 2022 a 11. 5. 2022 v 8: 00 hod – 1. a 2. náhradní termín Jednotné přijímací zkoušky. Pro učební obor 66-51-H/01 Prodavač je 1. a 2. termín stanoven na 22. 4. 2022 a 25. 4. 2022 od 8: 00 hod. Součástí přijímacího řízení u výše uvedených maturitních oborů vzdělání je přijímací zkouška (viz. kritéria přijímacího řízení). U oboru Prodavač se přijímací zkouška nekoná.

Dle vyhlášky 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, je možno podat přihlášku do prvního kola přijímacího řízení pro příslušný obor vzdělání nejpozději do 1. března 2022 a to osobně nebo doporučenou poštou na sekretariát Střední školy Gemini Brno, příspěvková organizace, 638 00 Brno, Vaculíkova 14.

Brno, 28. 1. 2022
Mgr. Bc. Tomáš Anderle, MBA, LL.M.
ředitel SŠ

Ke stažení: Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 (pdf, 803 kB)