Vyhlášení prvního kola

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Ředitel školy v souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (zákon č. 67/2022 Sb.) v platném znění, vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění, Opatření obecné povahy Přijímací řízení č. j.: MŠMT-29772/2021-1 s účinností od 27. 10. 2022, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do oboru 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, oboru 65-41-L/01 Gastronomie a oboru 66-51-H/01 Prodavač. Předpokládaný počet volných míst v oboru Veřejnosprávní činnost je: 14. Předpokládaný počet volných míst v oboru Gastronomie je: 14. Předpokládaný počet volných míst v oboru Prodavač je 14.

Stanovené dny pro první kolo přijímacího řízení pro příslušné maturitní obory vzdělání jsou:
čtvrtek 13. dubna 2023 a pátek 14. dubna 2023 v 8:00 hod – 1. a 2. termín Jednotné přijímací zkoušky;
středa 10. května 2023 a čtvrtek 11. května 2023 v 8:00 hod – 1. a 2. náhradní termín Jednotné přijímací zkoušky.

Pro učební obor 66-51-H/01 Prodavač je 1. a 2. termín stanoven na dny:
pondělí 24. dubna 2023 a úterý 25. dubna 2023 od 8:00 hod. Součástí přijímacího řízení u výše uvedených maturitních oborů vzdělání je přijímací zkouška (viz. kritéria přijímacího řízení). U oboru Prodavač se přijímací zkouška nekoná.

Dle vyhlášky 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, je možno podat přihlášku do prvního kola přijímacího řízení pro příslušný obor vzdělání nejpozději do 1. března 2023 a to osobně nebo doporučenou poštou na sekretariát Střední školy Gemini Brno, příspěvková organizace, 638 00 Brno, Vaculíkova 14.

Brno, 25. 1. 2023
Mgr. Bc. Tomáš Anderle, MBA, LL.M.
ředitel SŠ

Ke stažení: Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 (pdf, 809 kB)