Gastronomie

Název oboru: Gastronomie

Kód oboru: 65-41-L/01

Komu je studium určeno: absolventům ZŠ

ZPS: Ano

Forma studia: denní

Délka studia: 4 roky

Vyučované cizí jazyky: angličtina, němčina

Další vzdělávací oblasti: společenskovědná, přírodovědná, matematická, estetická, ekonomická, vzdělávání pro zdraví

Odborné předměty: výživa, výroba a odbyt, komunikace ve službách, hospodářská korespondence, informační a provozní technologie, komunikace ve službách

Forma přijímací zkoušky: písemný test

Obsah přijímací zkoušky: učivo ZŠ – matematika a český jazyk, motivační pohovor

Forma závěrečné zkoušky: maturitní zkouška

Typ dokladu o ukončení studia: vysvědčení o maturitní zkoušce

Profil absolventa
Absolvent oboru Gastronomie disponuje kompetencemi pro řídící činnost v provozovnách veřejného stravování při přípravě a odbytu jídel a nápojů. Ovládá způsoby přípravy běžných pokrmů od přijetí surovin do skladu, jejich technologickou úpravu až po expedici hotového výrobku. Absolvent kontroluje kvalitu odvedené práce. Absolvent je připraven vykonávat provozní, marketingové, obchodně-podnikatelské činnosti v různých pracovních pozicích. Uplatní se rovněž při vykonávání povolání číšník, kuchař, recepční. Po vykonání maturitní zkoušky se může ucházet o studium na vysoké škole v oboru cestovní ruch a hotelnictví.