Zaměstnanci

Mgr. Bc. Anderle Tomáš, MBA, LL.M. ředitel školy anderle@geminibrno.cz  
Mgr. Štěpánek Stanislav zástupce ředitele školy stepanek@geminibrno.cz  
Ing. Anderlová Hana třídní 4. G, výchovná poradkyně anderlova@geminibrno.cz  
Mgr. Doležel Rudolf vyučující dolezel@geminibrno.cz  
Bc. Hanzlíčková Jarmila třídní 4. M hanzlickova@geminibrno.cz  
Mgr. Hladká Silvie asistent pedagoga hladka@geminibrno.cz  
Jakubcová Pavlína asistent pedagoga jakubcova@geminibrno.cz  
Mgr. Komínek Miloš třídní 2. P, asistent pedagoga kominek@geminibrno.cz  
Konečná Alena vyučující konecna@geminibrno.cz  
Mgr. Kroupová Kamila třídní 2. G kroupova@geminibrno.cz  
Mgr. Majtnerová Lenka vyučující majtnerova@geminibrno.cz  
Mgr. Maroš David vyučující maros@geminibrno.cz  
Menšíková Michaela asistent pedagoga mensikova@geminibrno.cz  
Mgr. Musilová Ilona třídní 3. G musilova@geminibrno.cz  
Bc. Pětníková Karla asistent pedagoga petnikova@geminibrno.cz  
Mgr. Pospíšilová Radka vyučující pospisilova@geminibrno.cz  
Reková Marie asistent pedagoga rekova@geminibrno.cz  
Mgr. Skácelová Miluše třídní 2. M skacelova@geminibrno.cz  
Mgr. Skotáková Petra třídní 3. M skotakova@geminibrno.cz  
Mgr. Sopoušková Jana třídní 1. P sopouskova@geminibrno.cz  
Mgr. Staňková Marta třídní 3. P stankova@geminibrno.cz  
Mgr. Sýkorová Edita třídní 1. G sykorova@geminibrno.cz  
Mgr. Vlachová Diana třídní 1. M vlachova@geminibrno.cz