Zaměstnanci

Pegagogický sbor

Mgr. Bc. Anderle Tomáš, MBA, LL.M. ředitel školy anderle@geminibrno.cz  
Mgr. Štěpánek Stanislav zástupce ředitele školy stepanek@geminibrno.cz  
Ing. Anderlová Hana třídní 1. G, výchovná poradkyně anderlova@geminibrno.cz  
Mgr. Doležel Rudolf vyučující dolezel@geminibrno.cz  
Bc. Hanzlíčková Jarmila vyučující, třídní 1. M hanzlickova@geminibrno.cz  
Mgr. Hladká Silvie vyučující, asistent pedagoga hladka@geminibrno.cz  
Mgr. Hrdličková Marcela, Ph.D. rodičovská dovolená hrdlickova@geminibrno.cz  
Bc. Jakubcová Pavlína vyučující, asistent pedagoga jakubcova@geminibrno.cz  
Konečná Alena vyučující konecna@geminibrno.cz  
Mgr. Kroupová Kamila vyučující, třídní 3. G kroupova@geminibrno.cz  
Mgr. Majtnerová Lenka vyučující majtnerova@geminibrno.cz  
Mgr. Maroš David vyučující, webmaster maros@geminibrno.cz  
Mgr. Matušková Ilona vedoucí vychovatelka matuskova@geminibrno.cz  
Menšík Petr asistent pedagoga mensik@geminibrno.cz  
Menšíková Michaela asistent pedagoga mensikova@geminibrno.cz  
Mgr. Musilová Ilona vyučující, třídní 4. G musilova@geminibrno.cz  
Netik Marie vyučující, třídní 3. P netik@geminibrno.cz  
Ondroušková Radomíra asistent pedagoga pro internát ondrouskova@geminibrno.cz  
Peňáz Ondřej asistent pedagoga penaz@geminibrno.cz  
Bc. Pětníková Karla asistent pedagoga petnikova@geminibrno.cz  
Mgr. Pospíšilová Radka vyučující pospisilova@geminibrno.cz  
Průdková Anna vyučující prudkova@geminibrno.cz  
Mgr. Skácelová Miluše vyučující, třídní 3. M skacelova@geminibrno.cz  
Mgr. Skotáková Petra vyučující, třídní 4. M skotakova@geminibrno.cz  
Mgr. Sopoušková Jana vyučující, třídní 2. P sopouskova@geminibrno.cz  
Mgr. Staňková Marta vyučující, třídní 1. P stankova@geminibrno.cz  
Mgr. Sýkorová Edita vyučující, třídní 2. G sykorova@geminibrno.cz  
Mgr. Vlachová Diana vyučující, třídní 2. M vlachova@geminibrno.cz  

Ostatní zaměstnanci

Dubnický Michal ekonom  
Hetsko Olena uklízečka  
Klvačová Renata uklízečka  
Klímová Věra vedoucí školního stravování jidelna@geminibrno.cz  
Peňáz Rostislav školník  
Procházková Jana kuchařka  
Sperátová Jarmila sekretářka