Zaměstnanci

Pedagogický sbor

Mgr. Bc. Anderle Tomáš, MBA, LL.M. ředitel školy anderle@geminibrno.cz  
Mgr. Štěpánek Stanislav zástupce ředitele školy stepanek@geminibrno.cz  
Ing. Anderlová Hana třídní 2. G, 3. G, výchovná poradkyně anderlova@geminibrno.cz  
Mgr. Doležel Rudolf vyučující dolezel@geminibrno.cz  
Bc. Hanzlíčková Jarmila vyučující, třídní 2. M hanzlickova@geminibrno.cz  
Mgr. Hladká Silvie vyučující, asistent pedagoga hladka@geminibrno.cz  
Mgr. Hrdličková Marcela, Ph.D. vyučující hrdlickova@geminibrno.cz  
Bc. Jakubcová Pavlína vyučující, asistent pedagoga, třídní 1. P jakubcova@geminibrno.cz  
Mgr. Kroupová Kamila vyučující, třídní 4. G kroupova@geminibrno.cz  
Mgr. Majtnerová Lenka vyučující majtnerova@geminibrno.cz  
Mgr. Maroš David vyučující, třídní 1. M, webmaster maros@geminibrno.cz  
Mgr. Matušková Ilona vedoucí vychovatelka ilona.matuskova@geminibrno.cz  
Menšíková Michaela asistent pedagoga mensikova@geminibrno.cz  
Netik Marie vedoucí pedagog OVvyučující netik@geminibrno.cz  
Ondroušková Radomíra asistent pedagoga pro internát    
Bc. Peňáz Ondřej vyučující, asistent pedagoga penaz@geminibrno.cz  
Bc. Pětníková Karla vyučující, asistent pedagoga petnikova@geminibrno.cz  
Mgr. Pospíšilová Radka vyučující, třídní 1. G pospisilova@geminibrno.cz  
Mgr. Průdková Anna vychovatelka prudkova@geminibrno.cz  
Reková Marie vyučující rekova@geminibrno.cz  
Mgr. Skácelová Miluše vyučující, třídní 4. M skacelova@geminibrno.cz  
Mgr. Skotáková Petra vyučující skotakova@geminibrno.cz  
Mgr. Sopoušková Jana vyučující, třídní 3. P sopouskova@geminibrno.cz  
Mgr. Staňková Marta vyučující, třídní 2. P stankova@geminibrno.cz  
Mgr. Vlachová Diana vyučující, třídní 3. M vlachova@geminibrno.cz  

Ostatní zaměstnanci

Sperátová Jarmila sekretářka speratova@geminibrno.cz  
Korčeková Kateřina sekretářka speratova@geminibrno.cz  
Dubnický Michal ekonom dubnicky@geminibrno.cz  
  vedoucí školního stravování jidelna@geminibrno.cz  
Hetsko Olena kuchařka  
Peňáz Rostislav školník  
Klvačová Renata uklízečka