Prodavač a výrobce lahůdek

Název oboru: Prodavač

Zaměření: Prodavač a výrobce lahůdek

Kód oboru: 66-51-H/01

Komu je studium určeno: absolventům ZŠ

ZPS: Ano

Forma studia: denní

Délka studia: 3 roky

Vyučované cizí jazyky: angličtina, němčina

Další vyučované předměty: Český jazyk a literatura, Občanská nauka, Matematika, Základy přírodních věd, Tělesná výchova, Ekonomika, Obchodní provoz, Administrativa provozu, Obchodní počty, Účetnictví, Psychologie, Informační technologie, Oborová legislativa, Zbožíznalství, Gastronomie, Odborný výcvik

Forma přijímací zkoušky: bez přijímací zkoušky, pouze motivační pohovor

Forma závěrečné zkoušky: závěrečná zkouška

Typ dokladu o ukončení studia: výuční list

Profil a uplatnění absolventa
Absolvent oboru Prodavač a výrobce lahůdek disponuje kompetencemi pro výrobu a prodej lahůdkářského zboží v oblasti stravovacích a obchodních služeb. Je připraven zajišťovat výrobu lahůdek a prodej v soukromém i obchodním sektoru, pružně reagovat na požadavky spotřebitelů. Ovládá i základní činnost v oblasti hospodaření s majetkem, umí vést evidenci podle závazně platných předpisů. Orientuje se v práci související s vystavováním úředních dokladů, umí vytvořit nové receptury dle požadavků zákazníka s výpočtem a kalkulací připravených pokrmů a nápojů.