Pokračující přípravný kurz z matematiky a českého jazyka na státní přijímací zkoušky

V úterý 29. 3. 2022 se bude opět konat přípravný kurz na přijímací zkoušky. Naváže na první část konanou dne 22. 3., znovu v rozsahu 2 hodiny češtiny a 2 hodiny matematiky.

Zaměří se více na procvičování jednotlivých typů úloh, které dělají žákům potíže.

Místo konání: Střední škola Gemini Brno, Vaculíkova 259/14, počítačová učebna – přízemí

Den a čas konání kurzu: 29. 3. 2022 od 8:00 do 12:00 hod (příchod do školy 7:45)

S sebou si vezměte přezůvky, psací a rýsovací potřeby, svačinu.

Vedení kurzu:
ČJL – Mgr. Silvie Hladká
MAT – Mgr. Jana Sopoušková